Wednesday, June 10, 2009

SamSung Laser Printer ML-1640


Share/Bookmark
Em này vừa được chính thức rước về làm tình nhân, hi vọng em mày sẽ chạy tốt cho 2 cái hồ sơ hoàn công sắp tới của anh em , kể cũng tội, vừa về đã chuẩn bị vài trăm nhát rồi thì khó đỡ đấy

Bao giờ mới tới em khổ lớn cỡ A0 nhở

No comments:

Post a Comment