Tuesday, February 23, 2010

openmoko & android


Share/Bookmark

Hí hí bé nài có nhiều cái để vọc đây.
Hiện giờ bé đang run on android.

Không lẽ cài mấy cái OS base on Debian lên để vọc nữa :-j